Vyzývam Pellegriniho, aby zakázal Lajčákovi prijať Globálny pakt OSN o utečencoch 17. decembra 2018.

V prípade potreby môže zvolať Pellegrini i mimoriadne rokovanie vlády hoci aj v nedeľu 16 decembra 2018. Princíp „nevrátenia“ sa tvorcovia snažia v Pakte o utečencoch umelo umiestniť do stredu podstaty ochrany utečencov. Chcú presvedčiť členské štáty, že utečencov jednoducho treba predovšetkým prijať, aj vo veľkých vlnách, za žiadnych okolností ich nevrátiť späť a následne ich trvalo presídliť na svoje územie. Nič také z platných medzinárodných a vnútroštátnych predpisov však pre Slovensko nevyplýva. Tvorcovia Paktu v odkazoch na iné predpisy tvrdia, že štáty nemajú trestať utečencov a migrantov za to, že sa ocitli na ich území ilegálne. Ale to je tiež prekrúcanie medzinárodného práva. Je tu nesporná snaha o skrývanie hlavného úmyslu Paktu, že ak sa raz na našom území migranti a utečenci, hoci aj ilegálne zjavia, tak my ich nesmieme pozatvárať a ani vrátiť spať odkiaľ prišli. To by popieralo ústavnú povinnosť štátu chrániť vlastné hranice a vykonávať moc nad svojim územím.