Harabin_logo_final

Slogan a logo

Za Slovensko, tradície a právny štát.

 

Slogan vyzýva k aktívnej účasti na voľbách. Buď je človek ZA alebo PROTI.

 

A ak je s nami ZA,  tak potom je ZA Slovensko, ZA tradície chápte najmä ZA tradičnú kresťanskú rodinu v zložení muž ‒ otec, žena ‒ matka a deti, ZA tradičnú vieru a rebríček kresťanských hodnôt, ZA dodržiavanie práva a ZA udržanie našej štátnosti, teda ZA skutočný právny štát.

 

Slovensko je naša vlasť a v tradíciách sú zhrnuté základy, na ktorých stojí. Nikto z nás by sa nenarodil bez tradičnej rodiny. To, kým sme, je vytvorené tradíciami, ktoré stáročia udržiavali naši predkovia. Dnes viac ako kedykoľvek predtým je náš tradičný spôsob života, kresťanské hodnoty a to, čo tvorí našu vnútornú integritu, ohrozované. Právny štát je základom fungujúcej krajiny. Kto iný ako úspešný, skúsený sudca a právnik dokáže dohliadať na dodržiavanie zákonov a rešpektovanie právnosti v štáte ako z vnútra tak i v medzinárodných vzťahoch?

 

Logo je kombináciou kruhu a päťuholníka.

 

Kruh symbolizuje univerzálnosť, je určený všetkým rovnako. Fialová farba je popri našej trikolóre pre mňa dôležitá, pretože je farbou sudcovského talára, farbou cirkevných hodnostárov, kresťanstva a slávnostných príležitostí. Zmiešaním všetkých troch národných farieb (biela, modrá, červená) nám znovu vznikne farba fialová. V strede obrazca je náš štátny znak a je ohraničený päťuholníkom. Fialová farba reprezentujúca zákon a právo bráni rozpleteniu trojfarebnej trikolóry a drží ju pohromade. Tri farby spletené do vrkoča reprezentujú tri Svätoplukove prúty. Len spolu sme silní a nezáleží na tom či si biely, modrý, alebo červený.

 

Symbol päťky považujem za dôležitý, pretože v týchto voľbách sa bude voliť piaty prezident v našich novodobých dejinách. Číslo 5 je aj číslom zmeny, napríklad aj v matematike sa od čísla 5 zaokrúhľuje smerom nahor. Päťka má mnoho rôznych, pozitívnych významov. Napríklad v rodine, sa od piateho člena rodiny ( tretieho dieťaťa ) kladie základ pre potenciálny rast rodu…

 

Päťuholník je v logu je otočený tak, že jeho vrchol smeruje hore a dva cípy smerujú nadol. V tejto, našej konštelácii je to symbol stability, poriadku a jedného cieľa.  Leonardo da Vinci použil rovnakú konšteláciu v prípade jeho notoricky známej ilustrácie rozpaženého a rozkročeného človeka, tzv. Vitruviánskeho muža. Mnohé krajiny sveta majú na vlajkách a vo svojich štátnych symboloch takto orientovanú hviezdu, vrátane EU. Zdôrazniť treba správnu orientáciu každej jednej hviezdy stále len jedným vrcholom hore ( symbolizuje hlavu ) a dvoma dole ( symbolizuje pevný, stabilný postoj nohami na zemi ) a dvoma do strán ( rozpažené ruky sú symbolom otvorenosti ). Stabilný postoj, otvorenosť pre všetkých, ale jasný cieľ a pravidlá, to je náš päťuholník.

 

Takto otočený päťuholník je presným opakom satanistického symbolu – otočeného pentagramu, kde smerujú nahor dva cípy a jeden smeruje dole, vyjadrujúci chaos, teda všetko hore nohami a nestabilitu zdôrazňujú, postavením na hlavu. Takto otočený obrazec býva symbolizovaný aj hlavou kozy. ( brada smeruje dole a hore smerujúce rohy a pod nimi do strán uši ).